Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe “State of Balance” (hierna ook wel “wij”, “ons” of “onze” genoemd) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer je gebruikmaakt van onze diensten.

1. Verzamelde informatie

Wij kunnen de volgende persoonlijke informatie verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze diensten:

 • Naam: Om je correct aan te spreken en te identificeren.

 • Contactgegevens: Waaronder je e-mailadres, telefoonnummer en postadres, zodat we contact met je kunnen opnemen en onze diensten kunnen leveren.

 • Geboortedatum: Om ervoor te zorgen dat je ouder bent dan 18 jaar, aangezien onze diensten alleen bedoeld zijn voor volwassenen.

 • Medische informatie: Voorafgaand aan een massagebehandeling kunnen we je vragen om informatie over je gezondheid te verstrekken, zodat we veiligheidsmaatregelen kunnen treffen en onze diensten kunnen aanpassen aan jouw specifieke behoeften.

 • Betalingsgegevens: Om betalingen te verwerken voor de geleverde diensten.

2. Gebruik van informatie

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten aan jou.

 • Het beheren van afspraken en communiceren over onze diensten.

 • Het verbeteren van onze diensten en het aanpassen aan jouw behoeften.

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en eigendommen.

3. Delen van informatie

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden, tenzij:

 • We jouw toestemming hebben verkregen.

 • Het delen van de informatie noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

 • We wettelijk verplicht zijn om de informatie te delen.

 • Het delen van de informatie nodig is om onze rechten te beschermen.

4. Beveiliging van informatie

Wij nemen de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens serieus en nemen redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking. We streven ernaar om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de beveiliging van jouw gegevens te waarborgen.

5. Bewaartermijn van informatie

We bewaren jouw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die worden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

6. Jouw rechten

Je hebt het recht om:

 • Inzicht te krijgen in de persoonlijke gegevens die we over jou hebben.

 • Jouw persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken.

 • Bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 • Jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen (in overeenstemming met wettelijke vereisten).

7. Contactgegevens

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, kun je contact met ons opnemen op het volgende adres:

State of Balance Stegerensallee 38, 7701 PL Dedemsvaart

8. Registratiegegevens

KvK: 64590186 BTW: NL001615418B59

9. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. De bijgewerkte versie zal op onze website worden geplaatst. We raden je aan om regelmatig ons privacybeleid te controleren.